POLÍTICA DE CONTRACTACIÓ

Muntania Outdoors, S.L. (des d'ara MUNTANIA) amb domicili en C / de les Creus Nº1-Bloc 2 – 2ºC Urbanització Navarejo, Navacerrada, Madrid, CP 28491, amb CIF B86305265, inscrita al registre mercantil de Madrid el 5 d'octubre de 2011, tomo 29158, foli 189, inscripció 1 amb full M-524.988 i representada per Hugo Cózar Romeu amb NIF 50855614S, mitjançant aquest avís posa en coneixement dels visitants i usuaris del seu lloc web www.muntania.com (des d'ara LLOC WEB) la seva política de protecció i tractament de dades de caràcter personal.

La utilització de la pàgina web de MUNTANIA i de qualsevol dels serveis associats a la mateixa suposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten aquesta política i que s'exposen a continuació.

1 – RECOLLIDA DE DADES

Donant compliment a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades de caràcter personal que es sol·liciten en els formularis de l' LLOC WEB s'inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és MUNTANIA. Així mateix, a l'omplir un formulari amb les dades personals sol·licitades en el mateix i acceptar el seu enviament, s'autoritza expressament a MUNTANIA a tractar o incorporar aquestes dades en el fitxer automatitzat de la seva propietat, així com totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s'ofereixen al LLOC WEB.

En cada un dels formularis de l' LLOC WEB els camps que cal omplir obligatòriament apareixeran marcats sempre amb un asterisc (*). La negativa a subministrar dades obligatòries, el lliurament de dades inexactes o de dades incompletes, podria ocasionar la prestació inadequada, ineficient, defectuosa o la no prestació dels serveis i / o continguts oferts als usuaris i visitants. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que ocasioni a MUNTANIA o a tercers per haver facilitat dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzades o amb dades de tercers. Pujar.

2 – FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades facilitades mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquell per al qual han estat cedits, i seran immediatament cancel·lades quan deixin de ser necessàries per a aquesta finalitat, excepte quan una llei estableixi una altra cosa.

L'enviament de dades personals i de contacte per part dels visitants i usuaris a MUNTANIA implica l'autorització expressa a MUNTANIA per a la seva utilització a efectes de comunicacions, hi expressament les que es realitzin per correu electrònic per informar-los d'esdeveniments, notícies, etc., així com de qualsevol oferta de serveis i productes relacionats amb l'activitat que desenvolupa.

A l'marge de l'anterior, la recollida i el tractament automatitzat de les dades personals facilitades tenen igualment com a finalitat la gestió administrativa de MUNTANIA, i la gestió de l'usuari en els diferents serveis posats a la seva disposició en el LLOC WEB. Pujar.

3 – MESURES DE SEGURETAT

MUNTANIA adoptarà i adaptarà les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració o l'accés no autoritzat a les dades personals facilitades per visitants i usuaris. Aquests podran exercir en tot moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, bé per correu electrònic a lopd@muntania.com o per correu ordinari. Pujar.

4 – CESSIÓ DE DADES

MUNTANIA es compromet a no vendre ni cedir a tercers les dades personals del seu fitxer automatitzat. Pujar.

5 – MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA

MUNTANIA es reserva el dret a modificar la seva política de seguretat i protecció de dades, sempre d'acord amb la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades. Pujar.

6 – COPYRIGHT DE MUNTANIA

Tot el que es publica al web de Muntania Outdoors,S.L es distribueix sota una Llicència Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 3.0 Sense importar.

Queda prohibit qualsevol ús de la mateixa diferent a l'autoritzat sota aquesta llicència o que disposen les lleis de propietat intel·lectual. Mitjançant l'exercici de qualsevol dret sobre l'obra, vostè accepta i consenteix les limitacions i obligacions d'aquesta llicència.

Muntania Outdoors,S.L li cedeix els drets continguts en aquesta llicència, sempre que vostè accepti i respecti els presents termes i condicions.